Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
184 posty 938 komentarzy

Szukamy polskich sprawców lub współsprawców zamachu.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Jak wiadomo, polska prokuratura bada czy też badała cztery hipotezy mogące wyjaśnić katastrofę pod Smoleńskiem:

1 – Usterki techniczne samolotu, wśród nich: wady konstrukcyjne TU-154M, defekty sprzętu powstałe wskutek złej obsługi przez personel naziemny i defekty urządzeń zaistniałe w czasie lotu.

2 – Zachowanie (działanie lub zaniechanie) załogi, w tym: błąd w technice pilotowania, niezdyscyplinowanie załogi w powietrzu (naruszenie przez załogę regulaminowych zasad lotu), niedoszkolenie załogi.

3 – Zła organizacja i zabezpieczenie lotu, w tym: nieprawidłowości polskiego personelu naziemnego i nieprawidłowości rosyjskiego personelu naziemnego.

4 – „Zachowanie osób trzecich (np. zamach terrorystyczny, sugestie i oczekiwania od załogi określonego postępowania).

W dniu 21.02.2011 prokurator generalny Andrzej Seremet wypowiedział się w następujący sposób między innymi również na temat stanu śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej:

wątek zamachu "nie doczeka się odrębnej decyzji procesowej".- Prokurator nie wyda decyzji, w której stwierdzi, że zamachu nie było, lecz w ostatecznej decyzji, która zostanie wydana po zakończeniu śledztwa, wątek ten znajdzie swoje rozwiązanie. - Dziś mogę powiedzieć, że nic nie wskazuje- żaden dowód, którzy prokuratorzy zgromadzili w toku śledztwa - żeby zamach w jakiejkolwiek postaci miał miejscew tych wszystkich zdarzeniach, które doprowadziły do katastrofy samolotu - dodał Seremet.

http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/polska/nic-nie-wskazuje-na-zamach--seremet-o-sledztwie-smolenskim,72344,1

Jak z tej wypowiedzi wynika, wątek zamachu nie został do tej pory wykluczony ze śledztwa, choć nic nie wskazuje, żeby zamach w jakiejkolwiek postaci miał miejsce. Mało tego, można założyć, że skoro prokuratura brała go dotychczas poważnie pod uwagę, w takim razie musiała wykonać odpowiednie czynności sprawdzające – chociażby po to, aby, jak to ujął prokurator generalny, wątek ten znalazł swoje rozwiązanie w ostatecznej decyzji o zakończeniu śledztwa.

W związku z tym zakładam, że prokuratura przesłuchała cztery „grupy” osób, mające związek z wylotem Prezydenta RP w dniu 10.04.2010 z lotniska Okęcie; nie można przecież wykluczyć bez takich przesłuchań, czy w czasie przygotowań do wylotu Prezydenta oraz innych członków oficjalnej delegacji udającej się z Nim do Smoleńska, nie działo się coś niepokojącego, co mogłoby wskazywać na to, że przygotowania do tego zamachu mogły się już rozpocząć na lotnisku Okęcie, a nawet wcześniej.

Te cztery „grupy osób”, które powinny zostać przesłuchane, można zdefiniować w następujący sposób:

 1. Osoby związane z przygotowaniami do wylotu oraz samym wylotem tych członków oficjalnej delegacji, które ostatecznie wyleciały z lotniska Okęcie samolotem TU154M – również osoby odprowadzające czy też odwożące na lotnisko przyszłe Ofiary, w tym członków rodziny, kierowców samochodów służbowych, przyjaciół, znajomych, itp.

 2. Osoby związane zarówno z przygotowaniami do wylotu, jak i samym wylotem tych członków oficjalnej delegacji, które ostatecznie wyleciały z lotniska Okęcie samolotem JAK 40 – również osoby odprowadzające czy też odwożące na lotnisko, w tym członkowie rodzin, kierowcy samochodów służbowych, przyjaciele, znajomi itp.

 3. Pracownicy obsługi lotniska związani z wylotem obydwu samolotów udających się do Smoleńska, w tym pracownicy obsługi technicznej, naziemnej, ochrony lotniska, wieży kontrolnej, dokonujący odprawy itp.

 4. Pracownicy służb specjalnych odpowiedzialnych za przygotowanie wylotu tych samolotów, ich kontrolę pirotechniczną, zabezpieczenie terenu lotniska, przewiezienie części osób z domu na lotnisko itp.

Jeśli prokuratura przesłuchiwała te osoby, to z pewnością musiała im zadawać poniżej wyszczególnione pytania. Jeśli ich nie zadała, to znaczyłoby, że nie podeszła do tego wątku z należytą starannością:

1. Kto dnia 10 kwietnia 2010 o godzinie 4:00 rano miał dyżur w BOR, ABW, SKW, Centrum Operacji Powietrznych MON, 36 Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego, na Okęciu (m.in. kontrola przylotów i odlotów), w Kancelarii Premiera i Prezydenta, w MSZ, MSWiA?

2. O której godzinie następowały tego dnia zmiany na dyżurach w poszczególnych instytucjach?

3. Kto był odpowiedzialny za organizację, ewentualnie za zabezpieczenie lotów do Smoleńska 10.04.2010 z ramienia Kancelarii Prezydenta, Premiera, MSWiA, MSZ, BOR, z 36 Specjalnego Pułku Lotnictwa Wojskowego, AWW, SKW?

4. O której godzinie pojawili się na lotnisku pierwsi uczestnicy w wylotu do Katynia? Kto to był?

5. O której godzinie pojawili się ostatni uczestnicy wylotu JAK40? Kto to był?

6. Pytanie do uczestników wylotu samolotem JAK40: czy działo się coś godnego zapamiętania podczas oczekiwania na wylot? Czy zapamiętali pracowników obsługi lotniska, funkcjonariuszy BOR, innych służb specjalnych, pracowników Kancelarii Premiera bądź Prezydenta, pracowników MSWiA, MSZ przebywających w tamtym czasie na lotnisku i zachowujących się w nietypowy sposób?

7. Pytanie do osób odprowadzających lub odwożących na lotnisko uczestników polskiej delegacji, do rodzin, przyjaciół, kierowców, znajomych: czy coś nietypowego zwróciło ich uwagę? Czy cokolwiek wzbudziło ich niepokój? Czy byli świadkami jakiś nietypowych zachowań pracowników lotniska, służb czy też jakichkolwiek innych osób?

8. O której nastąpił wylot JAK40? Czy pojawiły się jakieś okoliczności godne zapamiętania związane z tym wylotem? W którym budynku pasażerowie JAK-a oczekiwali na odprawę? Kto ich odprawiał i w którym terminalu? Czy istnieje pełna lista z tej odprawy i w czyim jest posiadaniu?Ponieważ została dokonana zamiana samolotów, kto wydał pasażerom polecenie przeniesienia się do innego samolotu? Czy osoba ta podała powody zamiany samolotów?

9. Kto był odpowiedzialny za terminowe udanie się Pary Prezydenckiej na lotnisko? Kto 10.04.2010 rano przebywał w Pałacu Prezydenckim? Jak wyglądał przejazd Pary Prezydenckiej na lotnisko Okęcie, jaka to była trasa? O której godzinie nastąpił wyjazd kolumny samochodów spod Pałacu? O której godzinie kolumna samochodów prezydenckich przyjechała na Okęcie?

10. O której godzinie Para Prezydencka weszła na pokład samolotu i co to był za samolot?

11. O której godzinie pojawili się na lotnisku pierwsi, o której ostatni pasażerowie tragicznego samolotu z Prezydentem RP na pokładzie? W którym budynku oczekiwali na wylot? Kto ich odprawiał i w którym terminalu? Czy istnieje pełna lista z tej odprawy? W czyim jest posiadaniu?

12. O której godzinie nastąpił wylot samolotu z Prezydentem na pokładzie? Czy godzina wylotu została odnotowana w BOR? Czy była odnotowana w MSWiA, w AWW, w Centrum Operacji Powietrznych MON?

Oczywiście jest to tylko częściowa i zupełnie wstępna lista pytań. Odpowiedzi powinna znać Prokuratura.

Powinna, o ile wątkiem zamachu dokonanego 10.04.2010 zajmowała się z należytą powagą.

KOMENTARZE

 • Witam
  Seremet mówił też, że "wykluczamy zamach przy użyciu broni konwencjonalnej"
  Czy i jakie działania podjęła prokuratura, by wykluczyć zamach przy użyciu broni niekonwencjonalnej?
  Przy badaniu tego wątku powinny być w miarę szybko zbadane także rzeczy ofiar, które strona polska odzyskała i które walają się w jakimś magazynie.
  okazuje się, że rzeczy osobiste ofiar nie są dowodami w sprawie.
  Oto odpowiedź podsekretarza stanu Idzika na pytanie posła Macierewicza:
  " Przedmioty osobiste należące do zmarłych w katastrofie 10 października zostały przekazane przez władze Federacji Rosyjskiej i nie zostały uznane w toku postępowania za dowody rzeczowe. Przedmioty te przekazano Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej celem przygotowania i wydania ich osobom najbliższym. Ponadto nierozpoznane przez krewnych ofiar przedmioty oraz takie, co do których roszczenia zgłosiły mi dwa podmioty, zostaną złożone do depozytu sądowego. W odniesieniu do części przedmiotów toczy się postępowanie sądowo-administracyjne w przedmiocie ich utylizacji."
  http://orka2.sejm.gov.pl/Debata6.nsf/main/7C958C53
 • @Marie
  "Czy i jakie działania podjęła prokuratura, by wykluczyć zamach przy użyciu broni niekonwencjonalnej?"

  Dokładnie - mam nadzieję, że tego się od prokuratury dowiemy, kiedy będzie zamykać swoje śledztwo.
  Chciałbym również byc pewien, że prokuratura wykonała czynności, na podstawie których wykluczyła np. celowe uszkodzenie jakichś urządzeń w samolocie. Powinno to być tym łatwiejsze, że Okęcie jest w Polsce, a świadkowie przygotowń do wylotu i samego wylotu są dostępni.
  Bardzo dziekuję za cenny komentarz.
  Pozdrawiam
 • zaniedbania prokuratury?
  bardzo ważny artykuł. jestem przekonany, że komisja p. macierewicza jest świadoma tych poważnych luk w "śledztwie". istnieje odczucie, że są one kluczowe w tej sprawie.
 • @ander
  Dziękuję za ten wpis.
  Mam spore wątpliwości co do rzetelności działań polskich prokuratorów - jeśli do tej pory nie został przez nich przesłuchany Arabski i premier Tusk, co do których prokuratury wręcz wyraźnie dawały do zrozumienia, że tego nie zrobią, to nie ma co liczyć, że przesłuchają tych, których Pan wyszczególnia.

  Bardzo ważne jest również pytanie, czy zostały przesłuchane osoby, sprawujące nadzór nad samolotem w nocy z 9 na 10 kwietnia, do momentu podstawienia go dla pasażerów.

  Pozdrawiam.
 • @imhotep
  "...jestem przekonany, że komisja p. macierewicza jest świadoma tych poważnych luk w "śledztwie"."

  Mam nadzieję, że Pan się nie myli.
  Pozwoliłem sobie zadać te pytania, aby prokuraturze się nie wydawało, że kwestię wątku zamachu będzie mogła potraktować w konkluzji swojego śledztwa jednym zdaniem: zamachu nie było, bo nie i już.
  Pozdrawiam
 • @contessa
  "... czy zostały przesłuchane osoby, sprawujące nadzór nad samolotem w nocy z 9 na 10 kwietnia, do momentu podstawienia go dla pasażerów."

  Też jestem tego bardzo ciekawy - czy dowiemy się tego od prokuratury?
  Czy naprawdę mają nas za takich naiwniaków, że pozwolimy im zamknąć ten wątek bez sprawdzenia, w jaki sposób go wykluczyli - bo twierdzą, że wykluczyli?
  Czyli co: jak po lotnisku nie biegał jakiś człowiek w koszulce "jestem zamachowcem", to znaczy, że zamachu nie było?
  Pozdrawiam i dziekuję Pani za komentarz
 • @ander
  Ja poszerzyłbym zakres dociekań prokuratury, na okres dużo wcześniejszy niż bezpośrednie dni przed 10 kwietnia.
  Zamach, jeśli był przygotowywany, musiał mieć odbicie w czynnościach podejmowanych przez nasze władze dużo wcześniej, bo jego przeprowadzenie i skuteczne ukrycie sprawców i dowodów, nie mogło się odbyć bez uzgodnień na linii Rosja-USA-NATO-UE-IIIRP. Wydarzenia jakie obserwowaliśmy po tym zamachu i reakcja tych w/w państw i organizacji, pośrednio potwierdza to przypuszczenie.
  Na naszym podwórku widziałbym zbadanie spraw:
  - śmierci szyfranta Zielonki
  - śmierci Grzegorza Michniewicza
  - śmierć K.Knyża,
  - śmierć E.Wróbla
  - śmierć prof. M.Dulinicza- archeologa
  - powodów rezygnacji D.Tuska z kandydowania w wyborach prezydenckich po konsultacjach z A.Merkel("drugie dno" tej decyzji, jak określiła to prof. Staniszkis)
  - rozdzielenie wizyt w Katyniu
  - podpisanie skrajnie niekorzystnej umowy gazowej z Rosją(czy forma zapłaty za wykonawstwo?)
  - w jakim celu w nocy z 9 na 10 kwietnia Tusk i Komorowski przebywali razem w Trójmieście i dlaczego publicznie na ten temat kłamali(Komorowski w wywiadach prasowych dla "Le Monde" i "Polityki", Tusk w wystąpieniu sejmowym)
  - dlaczego Komorowski pogwałcił Konstytucję(zamach stanu)przy przejmowaniu obowiązków p.o. prezydenta?
  -ostatecznym argumentem, który potwierdza udział w przygotowaniach, jest oddanie sprawy badania przyczyn i dowodów rzeczowych- Rosji
 • @35stan
  Poruszył Pan bardzo ważne sprawy i zadał w swoim komentarzu bardzo cenne pytania; ma Pan rację, że prokuratura powinna badać wątek zamachu w okresie dużo wcześniejszym, niż 10 kwietnia. Pytania, które zadałem w swojej notce, określiłem, jako wstępne; skoncentrowałem się na Okęciu, bo moim zdaniem prokuratura powinna zbadać, czy np. ktoś nie poinformował ewentualnych zamachowców, o której godzinie i którym samolotem wyleciał na uroczystości w Katyniu Prezydent RP oraz czy w jakiś sposób ktoś nie spowodował, że poleciał tym samolotem, a nie innym.
  Pozdrawiam i dziękuję za cenny komentarz

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

ULUBIENI AUTORZY

więcej